headerphoto

Nieuws

Golfbreker Radio heeft elk uur nieuws van WorldNewsCompany


Week van het Donorregister roept Utrechters op hun keuze voor de nieuwe donorwet in te vullen

535.764 Utrechters hebben hun keuze ingevuld op donorregister.nl

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg. Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlanders hun keuze in te vullen in het Donorregister. De week staat in het teken van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met geen bezwaar tegen orgaandonatie.

Begin deze maand hadden 535.764 Utrechters vanaf 12 jaar hun keuze vastgelegd. Van hen geven 310.473 Utrechters toestemming voor orgaandonatie. 164.335 Utrechters geven geen toestemming voor orgaandonatie. Het aantal mensen dat de keuze overlaat aan familie of een ander vormt met 60.956 registraties de kleinste groep. Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44%) van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Om de Nederlanders die nog niet in het Donorregister staan te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams vanaf de Week van het Donorregister tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Daarnaast vinden er in zo n 70 ziekenhuizen activiteiten plaats en is de campagne zichtbaar op radio, TV, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens. De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne Het nieuwe Donorregister van het ministerie van VWS.

1 juli 2020 komt steeds dichterbij, maar nog lang niet alle Nederlanders hebben hun keuze ingevuld in het Donorregister. aldus de minister van medische zorg Bruno Bruins. Daarom vraag ik iedereen na te denken over orgaandonatie en je keuze in te vullen. Ook is het belangrijk met je naasten te praten over jouw keuze in het Donorregister. Op dit moment zijn er dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij plotseling overlijden van een naaste, niet weten of iemand organen wil afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Het is een moeilijk onderwerp, maar het is belangrijk dat iedereen hier goed over nadenkt en de keuze voor 1 juli 2020 invult op donorregister.nl. Want als je niets doet, komt in het Donorregister te staan dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Vrouwen hebben hun keuze vaker ingevuld in het Donorregister dan mannen (45% tegenover 39%)1. Van de vrouwen en mannen die hun keuze hebben ingevuld is de verdeling als volgt
- Toestemming voor orgaandonatie vrouwen 60%, mannen 57%
- Geen toestemming voor orgaandonatie vrouwen 29%, mannen 31%
- Familie of andere aangewezen persoon beslist over orgaandonatie vrouwen 11%, mannen 12%

Op provinciaal niveau2 zijn kleine verschillen wat betreft de ingevulde keuzes van Nederlanders.

Voorlichtingsteams de straat op
De voorlichtingsteams die vanaf de Week van het Donorregister de straat op gaan, zijn te herkennen aan roze shirts. De teams beantwoorden vragen over de nieuwe donorwet, zoals wat geen bezwaar tegen orgaandonatie betekent. Dit helpt mensen die nog moeten beslissen over hun keuze in het Donorregister. Vanaf vandaag is ook de nieuwe Tv-commercial te zien over het nieuwe Donorregister.

Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel eert de legendarische Paco de Lucía

Eric Vaarzon Morel brengt een liefdevolle ode aan zijn grote voorbeeld en zonder twijfel de meest virtuoze en vernieuwende flamencogitarist aller tijden Paco de Lucía.

In 2014 overleed Paco de Lucía plotseling, Vaarzon Morel bracht een ode aan de maestro in een lang DWDD item die avond. Hij speelde daar live mee met Paco op een groot scherm, dat gaat hij nu weer doen tijdens deze theatertournee, waar hij met een loopstation onder andere de bekende stukken Entre dos Aguas en Mediterranean Sundance gaat spelen. In zijn leven heeft Eric Paco enkele malen mogen ontmoeten, ontmoetingen die Vaarzon Morel s leven hebben veranderd. De verhalen van die ontmoetingen vertelt Eric ook tijdens de voorstelling en worden ondersteund door videobeelden.

Lees hier het gehele bericht
senf.pr.co/183024-flamencogitarist-eric-vaarzon-morel-eert-de-legendarische-paco-de-lucia

Toekomst stadhuis: beste papieren voor Trapezium

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie (bij rotonde de Nieuwe Poort). Volgens het college sluit deze locatie het beste aan op de adviezen, voorkeuren en wensen uit de raad en de stad. Uit onderzoek blijkt dat in de stad meer draagvlak is voor een nieuw stadhuis op het Trapezium dan op andere locaties. Ook geven experts aan dat deze locatie stedenbouwkundig en technisch de beste mogelijkheden biedt.

Wethouder Stadhuis Willem-Jan Stegeman: “Een stadhuis is een belangrijk openbaar gebouw voor onze inwoners. Het moet daarom op een logische plek liggen in de stad. Goed bereikbaar en goed zichtbaar. Nieuwbouw op het Trapezium biedt de kans om met inwoners en raad een Huis van de Stad te realiseren dat past bij Amersfoort. En zo’n aansprekend gebouw op een prominente locatie als het Trapezium kan vanaf die plek een prachtige entree tot de stad zijn.”

Trapezium en ontwikkeling gebied Nieuwe Poort
Door de ontwikkeling van het Eemplein en de Nieuwe Stad is het centrum al succesvol uitgebreid naar de andere kant van het spoor. Een nieuw stadhuis bij het Eemplein kan als openbaar gebouw een positieve impuls geven aan de bestaande dynamiek van wonen, werken en recreëren rond de Nieuwe Poort. Nieuwbouw op het Trapezium sluit goed aan bij de ontwikkelplannen voor het grotere gebied Langs Eem en Spoor. Ook zijn de mogelijkheden om binnen het bestemmingsplan een goed stadhuis te bouwen op deze locatie beter dan bij de andere locaties.

Geen renovatie maar nieuwbouw
Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen, heeft sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. De stookkosten zijn hoog. Eerder werd een besluit tot renovatie genomen maar toen er in 2018 meer asbest werd aangetroffen dan verwacht, bleek renovatie veel duurder te worden. Dit zorgde voor een heroverweging van de eerder geplande renovatie.

Het afgelopen jaar is de toekomst van het stadhuis opnieuw onderzocht in overleg met de raad en met de inbreng van veel inwoners. Verschillende varianten zijn vergeleken en zijn zorgvuldig afgewogen. In een peiling voor de zomer sprak de raad zich in meerderheid uit voor nieuwbouw. Nieuwbouw past namelijk binnen het huisvestingsbudget en biedt de mogelijkheid voor een volledig energieneutraal stadhuis volgens de eisen van deze tijd.

Bespreking in de gemeenteraad
Het college heeft het voorstel op 16 oktober aangeboden aan de gemeenteraad. Op  dinsdag 29 oktober wordt het voorstel in de raad besproken.

Meer informatie
De ontwikkelingen over de toekomst van het stadhuis zijn te volgen via www.amersfoort.nl/stadhuis.

Rondleiding op Sovjet Ereveld

De Stichting Sovjet Ereveld organiseert op zondag 10 november om 11.30 uur een rondleiding over het Sovjet Ereveld naast begraafplaats Rusthof (Dodeweg 31 te Leusden). Hier liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie begraven.

De rondleiding wordt verzorgd door onderzoeker/journalist Remco Reiding, die honderden soldaten identificeerde en van meer dan tweehonderd de nabestaanden traceerde. Dankzij die inspanningen heeft het Sovjet Ereveld (voorheen Russisch Ereveld genoemd) de laatste jaren meer bekendheid gekregen.

Reiding vertelt hoe de oorlogsslachtoffers hier terecht zijn gekomen, wat ze hebben meegemaakt, hoe de opsporing van nabestaanden is verlopen en hoe de impact van de oorlog op de families is geweest. Ook staat hij stil bij een aantal bijzondere grafstenen. Er wordt als afsluiting een bezoek gebracht aan de Nederlandse en geallieerde graven op Rusthof.

De rondleiding duurt ruim een uur en kost 5 euro per persoon. Voor donateurs, Vrienden van het vfonds en vrijwilligers van Kamp Amersfoort is de rondleiding gratis. Aanmelden is noodzakelijk via info@russisch-ereveld.nl.

Kamp Amersfoort start een koor voor familieleden van oud-gevangenen

Het Familiekoor van Kamp Amersfoort gaat optreden tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van het kamp op 19 april.

Voor de herdenking van 75 jaar bevrijding zoekt Kamp Amersfoort dan ook familieleden van gevangenen die mee willen zingen op zondag 19 april 2020. ,,Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven, nichten, met of zonder geoefende stem, iedereen is welkom!', aldus Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort.

Het koor is een initiatief van Nicoline Snaas, dochter van een gevangene en als dirigent en zangeres ervaren in de begeleiding van koren. ,,Ik wil graag meer doen dan alleen de herdenking bezoeken', vertelt Snaas. ,,In een koor voor familieleden kunnen we ons net elkaar verbinden en wat onze vaders hebben meegemaakt klank en gevoel geven.'

De vader van Nicoline Snaas is 97 jaar. Elk jaar gaat hij naar de herdenking met zijn vrouw van 95 jaar. Hij is een van de laatst levende getuigen van de horror van Kamp Amersfoort.

Wie wil meedoen, kan zich voor 15 november 2019 aanmelden via info@kampamersfoort.nl o.v.v. koor nabestaanden. Vermeld je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer. En waarom je meedoet.

De deelnemers gaan drie of vier keer samen oefenen op een centrale plek in Nederland. De herdenking, die op video wordt opgenomen, wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Museum Flehite eert Armando met tentoonstelling op drie locaties

Met een expositie op drie locaties besteedt Museum Flehite vanaf zaterdag 19 oktober aandacht aan de negentigste geboortedag van Armando. Eén van de tentoonstellingslocaties is de Elleboogkerk, de plek waar destijds het Armando Museum was gevestigd, totdat een brand de kerk in de as legde. Armando wordt gezien als één van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van Europa. Hij was naast beeldend kunstenaar en schrijver ook dichter, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker.

Onder de titel Armando in Amersfoort opent zaterdag een expositie in Museum Flehite, de museumtuin en in de Elleboogkerk. Museum Flehite toont in twee zalen schilderijen van Armando uit de collectie van de gemeente Amersfoort. In de tuin van het  museum is een selectie karakteristieke sculpturen te zien, afkomstig uit de collectie van de Armando Stichting. Ten slotte is er in de op steenworp afstand gelegen Elleboogkerk een derde expositie ingericht, voornamelijk met werken die herinneren aan de noodlottige brand, die in oktober 2007 het in deze kerk gehuisveste Armando Museum verwoestte.

De tentoonstelling Armando in Amersfoort is een eerbetoon aan een kunstenaar, die gedurende zijn leven een rijk en betekenisvol oeuvre heeft opgebouwd en die een bijzondere band heeft met Amersfoort. Armando (Amsterdam, 18 september 1929 – Potsdam, 1 juli 2018) bracht een groot deel van zijn jeugd door in Amersfoort. De Leusderheide aan de zuidkant van de stad was aanvankelijk zijn speelterrein, totdat in 1941 door de Duitse bezetter in die omgeving Kamp Amersfoort werd ingericht. De gebeurtenissen die zich gedurende de oorlog op deze locatie afspeelden maakten diepe indruk op de jonge Armando en beïnvloedden zijn latere artistieke ontwikkeling sterk.

De kerncollectie van de gemeente Amersfoort omvat 22 werken van Armando. Zij werden destijds bij de totstandkoming van het Armando Museum aangekocht en hebben veelal een relatie met de periode waarin de kunstenaar geconfronteerd werd met Kamp Amersfoort. De collectie was tot voor kort in langdurige bruikleen bij Museum Oud-Amelisweerd en is nu weer terug in Amersfoort.

Tentoonstelling in de Elleboogkerk
In 1998 werd in de Elleboogkerk in Amersfoort het Armando Museum geopend. Bij een grote brand in 2007 ging het museum in vlammen op, samen met diverse werken van Armando en andere kunstenaars. De museumbrand was voor de Duitse kunstenaar Raffael Rheinsberg (Kiel 1943 – 2016 Forst) aanleiding om een vloervullende installatie te maken, samengesteld uit allerlei uit de brand afkomstige –dus veelal zwartgeblakerde- voorwerpen. Deze indrukwekkende installatie “Schwarzes Wasser” (een verwijzing naar een kunstwerk van Armando) werd voor het eerst tentoon gesteld in  november 2008 in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Het werk werd onlangs op een veiling aangekocht door Museum Flehite, samen met nog drie andere werken die herinneren aan de brand. Alle vier de werken zijn vanaf 19 oktober te zien in de  gerestaureerde Elleboogkerk.

Museum Flehite is verheugd dat de Elleboogkerk voor de tentoonstelling wordt opengesteld, omdat de locatie en de geschiedenis van deze plek een bijzondere context bieden aan deze specifieke werken. 

De tentoonstelling Armando in Amersfoort is te zien van 19 oktober t/m 26 januari 2020. De expositie in de Elleboogkerk is te zien t/m 15 december 2019.

holland Casino utrecht schenkt €13.750,- aan goede doelen

Medewerkers en gasten van Holland Casino Utrecht schenken in totaal €13.750,- aan twee goede doelen. Het geld gaat naar het Stichting Alzheimer Nederland en Gein Express.
 
Stichting Gein Express ontvangt €1750,-
Ook dit jaar hebben de medewerkers van Holland Casino Utrecht het geld wat achterblijft op de casinovloer verzameld. Het totaalbedrag is €1750,-. Dit jaar hebben ze gekozen voor de Stichting Gein Express.
 
Stichting Alzheimer Nederland ontvangt €12.000,-
Naast het verzamelen van het gevonden geld door de medewerkers van Holland Casino, werd aan de gasten de mogelijkheid geboden om hun Tito-tickets te doneren aan de Stichting Alzheimer Nederland. Tito-tickets zijn tickets die een geldwaarde vertegenwoordigen, waarmee bij Holland Casino op verschillende speelautomaten gespeeld kan worden.
 
Jerry Warmerdam Casinomanager Holland Casino Utrecht: "Ik ben er trots op dat onze gasten en medewerkers hun betrokkenheid tonen en hierdoor een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen. Het gevonden geld krijgt een goede bestemming. De afgelopen jaren hebben wij ons veelal gericht op lokale goede doelen. Dit jaar is gekozen voor de stichting Alzheimer. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, met dit mooie bedrag dragen wij als Holland Casino Utrecht ons steentje bij."

image        image
Over Holland Casino Utrecht
Holland Casino Utrecht biedt haar gasten een verrassend en uitgebreid spelaanbod met diverse tafelspelen als: Amerikaanse Roulette, Black Jack, Punto Banco en Diceball. Tevens biedt ons casino een breed aanbod speelautomaten. Op vrijdag en zaterdag is de Experience Zone geopend vanaf 20.00 uur. Deze moderne speelzone biedt verrassende en interactieve spellen voor de beginnende speler. 
Ons sfeervolle restaurant is van maandag t/m donderdag geopend tot 01.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 2.30 uur. Holland Casino Utrecht is dagelijks geopend van 12.00 tot 03.00 uur. Voor meer informatie kijk op hollandcasino.nl/utrecht
 
Over Holland Casino
Holland Casino is in 1976 opgericht en kreeg van de Nederlandse overheid een exclusieve vergunning om tafelspelen aan te bieden. In 1986 werd dit uitgebreid met een vergunning voor casino speelautomaten. Dit maakt Holland Casino het enige échte casino van Nederland. Holland Casino biedt haar gasten spannend, verrassend en betrouwbaar spel in een veilige omgeving. Holland Casino heeft 14 vestigingen in heel Nederland. Het kansspel aanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. In 2017 ontving Holland Casino opnieuw de European Responsible Gaming Award voor het beste preventiebeleid in Europa. Voor meer informatie kijk op www.hollandcasino.nl

Herfstvakantie in Museum Flehite

Museum Flehite organiseert deze herfstvakantie verschillende activiteiten voor kinderen en het hele gezin.

Abe de verhalen verteller neemt het hele gezin mee voor een wandeling door het Amersfoort van Van Oldenbarnevelt en vertelt over misschien wel de beroemdste historische inwoner van Amersfoort. Dinsdag 22 oktober om 13.30 uur.

Op vrijdag 25 oktober vanaf 14.00 uur kunnen kinderen hun vakantieherinneringen vastleggen met verf en een paletmes, net zoals de Amersfoortse kunstenaar Engelbert L hoëst deed met zijn reisindrukken.

Herfstvakantie Op reis met L hoëst
Laat je net als vele kunstenaars inspireren door je reisjes en maak een bont schilderij. De Amersfoortse expressionist Engelbert L hoëst trok graag naar Frankrijk en Spanje vanwege het speciale zonlicht. Wat vond jij mooi tijdens je vakantie? Maak met dikke verf en een paletmes een mooi schilderij. Neem een landschapsfoto mee, en schilder die na in de kleurige stijl van Engelbert L hoëst. Na een korte rondleiding waarbij we de technieken van Engelbert goed bekijken gaan we aan de slag met dikke verf en paletmes. Schuilt er een  expressionist in jou? Ontdek het tijdens de kinderworkshop  in de herfstvakantie.

Familiewandeling Oldenbarnevelts Amersfoort
Wie was Johan van Oldenbarnevelt? En waarom kreeg hij ruzie met Prins Maurits? Speciaal voor kinderen en hun (groot-)ouders biedt Abe de verhalenverteller in de herfstvakantie een familiewandeling over misschien wel de beroemdste historische inwoner van Amersfoort. Dinsdag 22 oktober om 13:30 uur.

Wandelen door het Amersfoort van Van Oldenbarnevelt
Lopend door de oude binnenstad ga je op zoek naar de plaatsen die herinneren aan het leven van Johan. Abe vertelt over de hoogte- en dieptepunten uit het leven van Van Oldenbarnevelt. Maak kennis met Johan als knaap in Amersfoort en met zijn beruchte familie. Hoor hoe hij toch samen met Maurits de belangrijkste man van de Republiek werd en hoe hij de Spanjaarden o.a. in Breda in de luren legde. Leer ook hoe het Amersfoort verging in de Tachtigjarige oorlog om tenslotte mee te huiveren over het onzalige einde van Johan op het schavot in 1619. We lopen langs het beeld van van Oldenbarnevelt en langs het huis van zijn jeugd de Bollenburg om uiteindelijk in museum Flehite het zwaard van zijn beul en het stokje van van Oldenbarnevelt zelf te aanschouwen. 

Net nieuw in Museum Flehite historische installatie over Johan en Maurits 
Wil je na de wandeling nog meer weten over Johan en Maurits? Neem dan plaats in de nieuwe historische installatie in Museum Flehite. Afgezonderd in een sfeervolle ruimte, omgeven door beeld, geluid en historische objecten, komt de geschiedenis van alle kanten op je af. Stephanie Louwrier, actrice met Amersfoortse roots, neemt je als meeslepend verteller mee door een verhaal, dat begint als een successtory, maar dat uitmondt in een machtsstrijd met dodelijk afloop.

Editie 8 SpeelDagHB Amersfoort - 2 november 2019

Dit najaar zijn meer- en hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 van harte welkom bij de 8e Speeldag voor hoogbegaafde kinderen op basisschool De Malelande in Amersfoort.

Aan de slag bij het Denksportcentrum, wiskundige puzzels oplossen bij Diana van De WAR, bouwen met verschillende soorten constructiespeelgoed, de leukste denkspellen uitproberen, of heerlijk creatief aan de slag.... het programma is weer uitgebreid en met voldoende variatie. Ontmoet andere hoogbegaafde kinderen en ga samen aan de slag......Ook zijn er weer verschillende informatieve en leerzame workshops te volgen rondom hoogbegaafdheid. Technische kids kunnen zich aanmelden voor een workshop Arduino, en als je liever lekker aan de slag gaat met binair rekenen dan kan dat ook!

Heb je even een moment rust nodig? Geen probleem, er is ook een stilte-lokaal. Kom je langs? Ontzettend leuk! Aanmelden voor de SpeelDagHB op zaterdag 2 november in Amersfoort kan via www.speeldaghb.nl waar je ook alle informatie rondom de activiteiten en workshops kan terugvinden. De SpeelDagHB is ook te vinden op Facebook; www.facebook.com/speeldag

Entree 7,50  // Ouders en kinderen onder de 3 jaar mogen gratis naar binnen. Mail bij vragen met nina@speeldaghb.nl of marjolijn@speeldag.nl

Locatie; Basisschool De Malelande / Juttepeergaarde 2 Amersfoort / open van 10.15 tot 16.00