headerphoto

Over de Golfbreker

Wij richten ons primair op luisteraars die geboren zijn voor het jaar 1965 (de Babyboom generatie) en die actief betrokken willen zijn bij de lokale samenleving. Wij maken geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook en behandelen iedereen met respect. Bij het verzorgen van informatieve programma s handelen wij volgens journalistieke beginselen, op faire basis, volgens het beginsel van hoor en wederhoor en met eerbied voor de waarheid. Wij zijn een organisatie van vrijwilligers die een stuk van hun vrije tijd besteden aan een hobby in dienst van de medemens.

Daarvoor is ook uw finaniciële steun nodig. Voor 65 euro bent u onderdeel van de Club van 65

Maar ook kleinere bijdragen zijn van harte welkom. Stort uw bijdrage op: NL94INGB0000649780 tnv Omroepvereniging De Golfbreker, Amersfoort.