headerphoto

ANBI

Golfbreker Radio op DAB+ te beluisteren van Amersfoort tot Nunspeet en van Amersfoort tot Wageningen.

Regionale Omroepvereniging de Golfbreker

RSIN 8140.19.298

Miereveldstraat 72 3817 RP Amersfoort

Bestuur:

- P van Keulen (voorzitter)

- D Roos (secretaris)

- R Meijer (penningmeester)

- J Stribos

Beleidsplan

Golfbreker Radio is een regionale radiozender rondom Amersfoort. Golfbreker Radio is in 1955 opgericht als ziekenomroep. Tegenwoordig is Golfbreker Radio een omroep voor een breed publiek, maar tegelijkertijd ook voor diverse doelgroepen. Golfbreker Radio is nu een zender, die drijft op de inzet van vrijwilligers. Golfbreker Radio maakt uitzendingen over de ontwikkelingen in Amersfoort en wijde omgeving. Daarnaast zendt Golfbreker Radio muziekprogramma’s uit, die door de eigen enthousiaste vrijwilligers worden samengesteld en gepresenteerd.

Inkomsten komen uit subsidie, giften en contributies van de leden. 

Het vermogen wordt beheerd en besteed door de vereniging onder leiding van het bestuur.

Beloningsbeleid

Het betreft een vrijwilligersorganisatie waar niemand betaald wordt of een vergoeding ontvangt. De leden betalen lidmaatschapsgeld.

Doelstelling

Het maken van radioprogramma s door leden, aspiranten en freelancers voor doelgroepen in Amersfoort en omstreken.

Verslag

secretaris 2022 penningmeester over 2022

Financiële verantwoording 2022 overzicht met stichting

begroting 2023

balans activa 2022

balans passiva 2022

resultatenrekening 2022

secretaris 2021

penningmeester 2021

Financiële verantwoording 2021 begroting 2022 komt nog

secretaris 2020

Financiële verantwoording 2020 begroting 2021