headerphoto

Over de Golfbreker

Wij richten ons primair op luisteraars die geboren zijn voor het jaar 1965 (de Babyboom generatie) en die actief betrokken willen zijn bij de lokale samenleving. Wij maken geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook en behandelen iedereen met respect. Bij het verzorgen van informatieve programma s handelen wij volgens journalistieke beginselen, op faire basis, volgens het beginsel van hoor en wederhoor en met eerbied voor de waarheid. Wij zijn een organisatie van vrijwilligers die een stuk van hun vrije tijd besteden aan een hobby in dienst van de medemens.

Daarvoor is ook uw finaniciële steun nodig. Voor 60 euro bent u onderdeel van de Club van 65

Maar ook kleinere bijdragen zijn van harte welkom. Stort uw bijdrage op: NL94INGB0000649780 tnv Omroepvereniging De Golfbreker, Amersfoort.

Informatie over de -club van 650- van Golfbreker Radio.

Onze vereniging heeft uw financiele steun hard nodig om door te kunnen gaan met het maken van radioprogramma s voor doelgroepen in Amersfoort en de omliggende gemeenten.

Op 8 maart 2020 bestaat Golfbreker Radio 65 jaar.

Onder de naam Club van 65 doen we bedrijven en personen het volgende aanbod:

- Steun de Golfbreker met een bijdrage van 65 euro (of een veelvoud daarvan);

- Hiervoor krijg je een eigen programma van een uur (of een veelvoud daarvan) dat in de regio en via internet wordt uitgezonden.

U steunt het werk van De Golfbreker, en u krijgt er een eigen programma voor terug: leuk om zelf te doen, of cadeau te geven. 

Maar ook als u geen programma wilt maken, is uw bijdrage goed besteed. En aangezien Omroepvereniging De Golfbreker een Algemeen Nut Beogende Instelling is, kunt u deze bijdrage bovendien -binnen de hiervoor geldende regels- aftrekken van de belasting.

Stort uw bijdrage van 65 euro (of een veelvoud daarvan)  op NL94INGB0000649780 t.n.v. Omroepvereniging De Golfbreker, Amersfoort en stuur een e-mail met uw adres en telefoonnummer naar: clubvan65@golfbreker.nl, zodat we contact met u op kunnen nemen voor het maken van een programma.