headerphoto

Disclaimer

Omroepvereniging de Golfbreker te Amersfoort oftewel Golfbreker Radio stelt haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Helaas blijven fouten mogelijk. Tekst uitingen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie of van Golfbreker Radio. Dit geldt ook voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

Uit de aangeboden persberichten en andere informatiebronnen maakt de redactie een keus. Daarbij wordt primair gekeken naar journalistieke overwegingen.